Nyheder
     Arkiv
     Resultater
     Rekorder
     Mastersregler
     Nyhedsbrev
     Masters Clinic
     Træningslejr
     Links
     Boble Cup
     Livredning

Hvordan bliver jeg livredder?


Livredningsudstyr / Svømmespecialisten


Arena Logo

Club La Santa Logo

Copyright © 2004-16Af  Thomas Hansen
»
Førstehjælpsinstruktør under Dansk Førstehjælpsråd
»
PHTLS (Ambulancebehandler)
»
Livredningsdommer siden 1995
»
Har i en lang årrække uddannet livredningspersonel i
bl.a. Forsvaret, Politiet, svømmehaller og svømme-
klubber
»
Tidligere elitesvømmer og konkurrencetræner med
mere end 20 års svømmetrænererfaring

Hvilken livredningsprøve
skal jeg vælge ?
I dag findes der en lang række udbydere af livredningsprøver, så det kan være svært at finde ud af, hvilken man skal vælge, hvis man fx. vil være livredder, søger ind på politiskolen, eller vil have den
størst mulige sikkerhed ved skolens eller fritidshjemmets svømmeundervisning.

På markedet findes p.t.
   Erhvervslivredderprøven, Halinspektørforeningen (for ansat svømmehalspersonale)
   Den Kompetencegivende Bassinprøve, Livredningskurser
   Bassinlivredderprøve, Dansk Svømmeunion
   Bassinprøve, DGI (for svømmeinstruktører i DGI's medlemsforeninger)
   Opsynsprøven, Team Bade (for svømmeklubber og andre brugere, der underviser i svømmehaller
     i Københavns Kommune)
   Bassinprøve og Lille Bassinprøve, Team Bade (for skoler og pædagoger, der underviser i
     svømmehaller i Københavns Kommune)
   Opsynsprøve, Århus Kommune (for skolelærere/pædagoger i Århus Svømmestadion)

Hertil kommer Livredningskursers' Varmtvandsbassinprøve og en lignende prøve for offentlige varmtvandsbassiner i Randers Kommune, som udelukkende henvender sig til instruktører i varmt-
vands- og terapibassiner med lav dybde.

Prøven skal leve op til dit ansvarsområde
Loven siger intet om hvilken prøve, du skal have i svømmehallen, men den siger noget om, hvilket
ansvar du har som livredder, svømmetræner, skolelærer eller pædagog. Iflg. loven har svømme-
trænere i svømmeklubber/idrætsforeninger præcis det samme ansvar over for klubbens svømmere,
som livreddere har overfor badegæster i svømmehallen (culpa-ansvar). For skolelærere og pædagoger
gælder endnu strammere regler omkring ansvaret for de børn, de har med i svømmehallen.
Du kan læse mere om skolelæreres og pædagogers lovmæssige ansvar her.

En livredders ansvarsområde er hele svømmehallen inkl. bassin, sauna, kontorer, græsplæner og parkeringspladser omkring svømmehallen. Det betyder også, at en livredder skal have livrednings-mæssige færdigheder, der dækker hele dette område, og det er meget mere omfattende end at
kunne redde en druknet op fra bunden og bjærge vedkommende ind til kanten. Da svømmetræneres,
skolelæreres og pædagogers ansvar iflg. loven er på samme niveau eller større end livredderens,
betyder det, at disses livredningsmæssige færdigheder mindst også skal være på niveau med en
livredders.

Sammenhæng mellem test og sikkerhedsniveau
En livredningsprøves niveau er afhængig af flere faktorer: Hvordan der testes, pensum, og så vidt
også hvilket pensum, der har været undervist i på et evt. forudgående kursus, idet en test eller
eksamination i f.eks. svømmehalsrelateret førstehjælp kun er en stikprøvekontrol.

I Danmark er der kun 3 prøver, hvor der testes i hele livredderens ansvarsområde, som kan deles
op i tre underområder:

   Anlægsdel, som fx. omfatter alarmerings- og evakueringsplan, håndtering af kemikalier,
     sikkerhedsforanstaltninger ved vipper, rutsjebaner, klatrevægge mv. forebyggelse af ulykker
     i svømmehallen mv....
   Livredningsdelen i vand, hvor der testes i bl.a. svømmefærdigheder, dykkefærdigheder, bjærge-
     færdigheder, ophalingsfærdigheder mv...
   Svømmehalsrelateret førstehjælp, hvor der bl.a. testes i genoplivning ved hjælp af svømme-
     hallens genoplivningsudstyr (HLR, ilt og hjertestarter i kombination), saunaulykker, faldulykker,
     blødninger, sygdomme mv...

De 3 prøver er: Erhvervslivredderprøven (kun for ansatte i svømmehaller), Den kompetencegivende
bassinprøve og Bassinlivredderprøven.

I de fleste andre prøver, der udbydes, testes udelukkende i livredningsdelen i vand.
DGI's bassinprøve indeholder også et 3-timers HLR-kursus fra Dansk Førstehjælpsråd, hvor der til
selve prøveaflæggelsen testes i livredningsdelen i vand samt mundtligt i Hjerte-Lunge-Redning indlært
på HLR-kurset. Dansk Førstehjælpsråds HLR-kursus er et standardkursus, hvor der udelukkende
undervises i indblæsninger og hjertemassage, og altså hverken i brug af svømmehallens genop-livningsudstyr (ilt og hjertestarter) eller i svømmehalsrelateret førstehjælp og svømmehallens anlægs-
del.
Ingen af disse prøver er således omfattende nok til at dække hele livredderens ansvarsområde.

Men hvilken af de tre prøver skal du så vælge? Det afhænger af, hvad du skal bruge den til.*) Forskellige dybder kræver forskellige dykkefærdigheder. Er du livredder eller skolelærer og arbejder/underviser i en svømmehal med en max dybde på 1,80, behøver du knap så gode dykkefærdigheder, som hvis du arbejder i en svømmehal med en maxdybde på 3,8 m.
Hvor og hvad du skal bruge et livredningsbevis til er således afgørende for, hvor du bør tage din livredningsprøve. Søger du job som livredder, svømmelærer eller pædagog, hvor en del af jobbet
kan være at tage børnene med i svømmehallen eller på sommerkoloni ved stranden, vil en
livredningsprøve taget i en standardsvømmehal med en max-dybde på ca. 3,8 m give de bedste
forudsætninger for at få et af ovennævnte job. Når du vælger, hvor du vil tage din livredningsprøve,
bør du således vurdere om dybde mv. matcher de krav en nuværende eller kommende arbejdsgiver
vil stille til din livredningsprøve.

**) Kun erhvervslivredderprøven og den kompetencegivende bassinprøve lever op til kravet fra svømmehallernes brancheorganisation, Halinspektørforeningen om, at en livredder skal kunne
bjærge en panisk badegæst, som svømmer dårligt og er kommet ud på det dybe vand, samt
kunne frigøre sig, hvis den paniske badegæst tager fat og trækker livredderen ned under vandet for
selv at komme op for at få luft. Kan livredderen ikke komme fri, er der stor risiko for, at begge drukner.

***) På det kompetencegivende bassinprøvekursus er håndtering af nakkeskader / brud på rygsøjlen
på land en del af pensum. Svømmehaller og svømmeklubber har endvidere mulighed for at tilkøbe håndtering af nakkeskader i vand som tillægsprodukt.

****) Både erhvervslivredderprøven og den kompetencegivende bassinprøve skal bestås samlet og uden unødige pauser. Disse to prøver er således fysisk mere krævende end bassinlivredderprøven, hvor det kun er formdelen (200 m svømning + 2 dyk), der skal bestås samlet.
Søger du job i svømmehaller, bør du overveje hvilken livredningsprøve, der giver dig de bedste forud-
sætninger for at bestå svømmehallens interne test prøve ved ansættelse og som nævnt ofte skal
bestås på første vagt og uden nogen forberedelse. Langt de fleste svømmehaller følger Halinspektør-foreningens anbefaling og anvender erhvervslivredderprøven som intern testprøve.

*****) Som udgangspunkt er alle livredningsdommere under Dansk Svømmeunion frivillige og ulønnede.
Det vil sige, de ikke må tage penge for at dømme en bassinlivredderprøve udover at få kørepenge eller
en flaske rødvin eller to for deres indsats.
Til gengæld skal prøvetager selv sørge for haltid i en svømmehal, at der er genoplivningsdukker,
iltkuffert, hjertestartere, bjærgemedie og en hjælper mv. til stede under prøveafviklingen.
Bestiller du et bassinlivredderprøvekursus i et professionelt livredningsfirma, er der naturligvis sørget
for det hele, og du kan endvidere være sikker på, at livredningsdommerne er professionelle og har
masser af erfaring.

Omfattende pensum
I alle tre prøver bliver du testet i et omfattende pensum. Fx. kan man blive eksamineret i:

   Hvordan opdager du et chlorgasudslip ? Hvad er indikationerne?
   Hvad er sikkerhedsafstanden ved et chlorgasudslip, og hvad skal du som livredder eller
     svømmetræner være særligt opmærksom på ved evakuering ?
   Hvad er symptomerne på insulinchok, og hvordan skal du som livredder eller svømmetræner
     behandle en svømmer med disse symptomer ?
   I hvilke tilfælde vil du anvende nødret ved evakuering ?  (Straffelovens §14)
   Hvad er symptomerne på, at en svømmer har fået hedeslag i saunaen, og hvordan skal du som
     livredder eller svømmetræner håndterer dette?
   Hvordan vil du som livredder eller svømmetræner forebygge ulykker i svømmehallen? - Hvad skal
     du være særligt opmærksom på?

Føler du ikke ovenstående er paratviden, vil det være en god ide at tage et livredningskursus
inden aflæggelse af prøven.

På et livredningskursus vil du opnå et markant højere livredningsniveau. Fra forskning ved vi, at liv-
redningstræning i sig selv nedsætter hormon induceret stress, som ved en ulykke kan gøre dig
handlingslammet. Så udover, at du vil føle dig langt mere sikker på at bestå en erhvervslivredder-
prøve på din første arbejdsdag, hvis du søger livredderjob, så vil du også være mere handledygtig
som livredningsansvarlig ved jeres daglige svømmehalsaktiviteter uanset om du er livredder,
svømmelærer eller pædagog, som har børnene med i svømmehallen.

Hvilken prøve skal du så vælge?
Er du ansat som livredder i en svømmehal anbefaler Halinspektørforeningen, at personalet anvender
erhvervslivredderprøven til at teste livreddernes færdigheder. Denne prøve er udelukkende for per-
sonale, der er ansat i svømmehallen og gælder i øvrigt kun for den svømmehal, hvori den er taget.

Ønsker du at blive livredder, vil den kompetencegivende bassinprøve være det optimale valg. Her får
du en bred og målrettet uddannelse på alle livredderens 3 sikkerhedsmæssige kompetenceområder
og dermed har du efter uddannelsen de samme færdigheder som dine kommende livredderkolleger.

Når svømmehallen slår et livredderjob op, ønsker de sig en ny kollega, der livredningsmæssigt har
de samme kompetencer som de øvrige livreddere i svømmehallen, således at vedkommende kan
indgå i svømmehallens sikkerhedsnormering fra første dag.
I en række svømmehaller vil du end ikke komme til jobsamtale, hvis du ikke har fremsendt et livredningsbevis sammen med din jobansøgning.

Hvis du søger ind på politiskolen eller ambulanceskolen, giver alle 3 prøvebeviser dokumentation for,
at du kan svømme, dykke og bjærge. Vær dog opmærksom på dybden, når du vælger hvilken
svømmehal, du vil tage din livredningsprøve i. Jo dybere bassinet er, des bedre dykkefærdigheder
kan du dokumentere overfor en potentiel kommende arbejdsgiver, uanset om det er en svømmehal,
politiskolen eller ambulanceredderskolen. Med i bagagen får du med den kompetencegivende
bassinprøve også et omfattende førstehjælpskursus, som også tæller med i bedømningen i
ansættelses-/optagelsesprocessen til både livredderjobbet, politiskolen og ambulanceredderskolen.