Nyhedsbrev 2 - 04/05 - 04.10.2004


Kære masterssvømmer / mastersklub

I dette nyhedsbrev kan du læse om:
 
a) Forord
b) MastersNews.dk godt fra start
c) Tag med på fællesnordisk træningslejr på Lanzarote
d) Triton Ballerup overraskede i Boble Cuppen  /  se billederne
e) 64 Hellas-guld ved NM i Espoo

f) Baltikum optages ikke i Norden
g) Visionen "Norden som globalt kraftcenter" kickstartes på Masters Clinic
h) "Swimming past 50" Litteratur for masters, der vil succes
i) Styrketræning forlænger masterskarriere
j) Præ-masters med ved DOM-L 2005
k) Kalenderen

 
--------------------------------------------------------------------
KeAn Consult - Effektiv proces-, organisations- og kommunikationsmanagement
Kurser, foredrag og rådgivning, der skaber vækst i din svømmeklub - Tlf. +45 2078 1525
 ---------------------------------------------------------------------
 
Ad a) Forord
Uddannelse er en væsentlig parameter, hvis Masters i Skandinavien skal udvikle sig og blive
stærkere. Vi har i de senere år set en opblomstring og stadig flere deltagende masters ved vore
stævner. Den svømmemæssige kvalitet ved og kravene til arrangørerne af bl.a. mesterskabs-
stævner har aldrig været højere. Ved de svenske kortbanemesterskaber i Malmø blev der i
2004 sat ikke færre end 3 verdensrekorder, hvilket vidner om, at skandinavisk og især svensk
masterssvømning har nået et højt niveau. Udviklingen må dog ikke stoppe her, og recepten på
den videre udvikling hedder blandt andet udannelse og hårdere konkurrence. Hårdere kon-
kurrence kan blandt andet skabes ved at være mere internationale i opbygningen af vores
stævner i Skandinavien for derved at tiltrække stærke ikke-skandinaviske svømmere. Derfor
bør klubber og forbund tænke stort og internationalt, når de markedsfører deres stævner og
andre arrangementer. Al informationsmateriale bør som minimum være publiceret på engelsk ud
over landets eget sprog.
Den anden nævnte parameter er uddannelse. Med MastersClinic den 30-31. oktober kickstarter
vi en ny udvikling i Skandinavien, der er væsentligt mere fremadrettet. Vi skal lære af hinanden
og skabe og udbrede "best practice" og en af vejene hertil er interskandinavisk netværksdannelse.
Vi skal også kigge os omkring og lære af, hvordan de gør i andre lande og andre verdensdele. I
dette nyhedsbrev kan du således læse om PhD Peter Burns videnskabelige resultater omkring,
hvordan man forlænger masterskarrieren på et højt niveau, som blev fremlagt på den australske
trænerkonference i 2004. For de litteraturhungrende trænere og svømmere, der vil succes med
masters, har vi fundet en amerikansk bog, som går i dybden og sætter masterstræningen i per-
spektiv.
Forudsætningen for bl.a. skandinavisk netværksdannelse er at afstandene – især de mentale –
bliver mindre mellem svømmere, klubber og forbund i de nordiske lande. Hertil kræves en
effektiv informationsformidling. Vi er allerede nået langt med dette nyhedsbrev, der har mere
1500 skandinaviske læsere, og det nystartede website www.mastersnews.dk, som skal under-
støtte dette nyhedsbrev og omvendt er kommet særdeles godt fra start. Rigtig god læsning……

 
Ad b) MastersNews.dk godt fra start
MastersNews er kommet rigtig godt fra start. Siden starten for godt en måned siden har vi haft
over 1000 såkaldt unikke besøgende på websitet. Over 95% af de besøgende er fra  skandina-
visktalende lande. Resten fordeler sig fra lande over hele Europa, ligesom vi har haft besøgende
fra så oversøiske steder som USA, Canada, Australien og Taiwan.
Siden opstarten er der sket en mindre opstramning af sitets design, som i fremtiden også løbende
vil blive forbedret. Af nye tiltag har vi lagt Svømme Reion Øst’s Boble Cup-turnering ind på
websitet. Boble Cup-turneringen har mange lighedspunkter med Masters-stævner. En af dem er,
at nok er konkurrencen vigtig, men 3. halvleg er mindst lige så vigtig. Endvidere består tur-
neringens deltagere primært af masters- eller præmasters-svømmere.
På MastersNews vil vi gerne følge tilsvarende turneringer rundt omkring i Skandinavien. Kravet
er, at der er nem og hurtig adgang til informationsmateriale som indbydelser, stævneresultatlister
og billeder fra arrangementerne. Har du kendskab til sådan en turnering, bør du skrive til os på info@mastersnews.dk
Vores kerneområde er dog stadig masterssvømning og vi vil løbende udbygge MastersNews
med henblik på at gøre sitet til din foretrukne informationsleverandør. Vi følger mastersaktiviteter
i Skandinavien tæt og følger op med mastershistorier fra resten af Europa og hele verden. Ris,
ros, visioner og idéer modtages med tak på info@mastersnews.dk
 
 
Ad c) Tag med på fællesnordisk træningslejr på Lanzarote
Næste sommers MastersTræningslejr på Club LaSanta sætter fokus på EM 2005 i Stockholm.
Men alle kan være med - uanset EM-deltagelse, og man er mere end velkommen til at tage
familien med til dette sportsparadis, hvor der er mulighed for at dyrke alle mulige sportsgrene.
Du kan læse mere om sportsparadiset Club LaSanta her..

Der er afgang fra Kastrup Lufthavn til Lanzarote den 3. juni og hjemkomst den 10. juni 2005.
Vi har planlagt 2 daglige træningspas undtagen tirsdag den 7. juni, hvor der kun er et  morgen-
træningspas. Vi planlægger at bruge resten af dagen på andre sociale aktiviteter, hvor alle
deltagere kan være med – herunder familiemedlemmer, som ikke deltager i træningspassene.
Der vil herudover være 3 lektioner i et af sportsstedets konferencelokaler. Emnerne for de 3
lektioner er stadig under planlægning.
Deltagerprisen er DKK 3.795,00 pr. person v/4 personer i 5 personers lejligheder. Prisen er
excl. pension. Børn under 15 deltager for DKK 2400,00. På tidligere ture har vi i stor udstræk-
ning spist morgenmad i hinandens ferielejligheder, ligesom aftensmad efter sidste træningspas har
været henlagt til de nærliggende billige restauranter i LaSanta By. Hvert af de nordiske lande kan vælge at stille med egen "landstræner". Fra Danmark er udpeget Poul Danborg - til daglig masterstræner i startfælleskabet VAT89 og igennem flere år træner på årlige danske fællestræninger til internationale mesterskaber. 

Information om tilmelding og tilmeldingsblanket  Sidste tilmeldingsfrist er den 8. november 2004.  
 
 
Ad d) Triton Ballerup overraskede i Boble Cuppen / se billederne
Triton med Dan Otzen og Maiken Ziebell i spidsen har overraskende lagt sig i teten af sæsonens Boble Cup efter at ballerupklubben vandt 1. afdeling den 2. oktober i Østerbro Svømmehal i København. Det var ellers ventet, at USG, som suverænt har vundet de to seneste sæsoner ville sætte sig tungt på både 1. og 2. pladsen allerede i 1. afdeling, da universitetsklubben i denne sæson havde oprettet to hold i turneringen. Bo Stenhus, formand i USG og svømmende deltager
i Boble Cuppen var dog ikke sen med en forklaring på den overraskende udvikling i stævne-
resultatet.
"Vores styrke er stort set som sidste år, men det er sjovere, når der er konkurrence om hvem,
der vinder. Derfor har vi i år lavet to nogenlunde lige stærke hold, der uden tvivl vil få mere
konkurrence fra de øvrige klubber, men derfor er det på ingen måde afgjort, at Triton vinder
den samlede Cup for sæsonen", vurderer USG-formanden og indikere dermed, at der bliver
kamp til stregen ved sæsonens to sidste afdelinger hhv. 15. januar 2005 i Kastrup Svømmehal
og 30. april 2005 i Damsøbadet på Frederiksberg.

Topstillingen efter 1 afdeling
Triton – 150 point
USG 2 – 138 point
USG 1 – 134 point
 
Klik ind på www.MastersNews.dk og se billederne og resultater fra Boble Cuppen
 
 
Ad e) 64 Hellas-guld ved NM i Espoo
Hellas i Stockholm blev den helt store guldvinder af klubber, som ikke var hjemmehørende i
Finland. Hele 64 gange måtte de svenske Hellas-svømmere på sejrspodiet for at få overrakt 64
guldet. Blandt de mest "guld-slugende" svenske svømmere var Margareta Rainer med 5 indivi- duelle guld og 2 guld i holdkap.
Fra Danmark blev Lyngbys Elisabeth Ketelsen den mest vindende med hele 5 guld, mens
Espen Engebretsen, Drammen og Linn Johansen, Skedsmo fik hver én guld med hjem til Norge.

Du kan se alle NM-resultater på følgende link: http://www.nordicmasters.net/English/startlists.htm

Ad f) Baltikum optages ikke i Norden
Der var bred enighed om blandt de nordiske lande, at Baltikum ikke er en del af Norden -
heller ikke i masterssammenhæng. Det var en af hovedkonklusionerne fra Nordic Masters
Meeting, der løb af stablen i forbindelse med Nordiske Masters i Espoo. Der var dog også
bred enighed om, at de nordiske lande bør gøre en indsats for at få svømmere med fra de tre
baltiske lande: Estland, Letland og Litauen ved kommende Nordiske Mesterskaber. Baltikum
har ikke nogen naturlig placering i masterssammenhæng efter de tre landes frigørelse fra det
tidligere Sovjetunionen. På MastersNews følger vi op på mødet, så snart det endelige referatt
foreligger fra Espoo.


Ad g) Visionen "Norden som globalt kraftcenter" kickstartes på Masters Clinic

Interessen for Masters Clinic 2004 i Ringe på Fyn den 30-31. okt. har været stor. Således kommer der Clinic-deltagere fra både Danmark, Sverige og Norge, og dermed kommer
clinic’en også til at opfylde en af dens visioner om erfaringsudveksling og netværksdannelse
på tværs af de nordiske grænser.

I Danmark udviklede DSLF (i dag Dansk Svømmeunion, red.) det første MastersKursus i
1996, som helt traditionelt tog udgangspunkt i selve træningen i svømmehallen. Masters-
trænerens / masters-organisationens hverdag ser dog helt anderledes ud, idet der skal tilmeldes
til stævner, laves PR-arbejde, organiseres fester, forhandles økonomi med klubbens bestyrelse
og meget mere for at få et mastershold til at fungere optimalt. DSLF’s MastersKursus blev kun
afviklet én gang, hvorefter det hvert år efterfølgende har været aflyst på grund af manglende
tilslutning.

Årets Masters Clinic tager udgangspunkt i masterstrænerens / mastersorganisationens reelle
arbejdsbetingelser, og sætter fokus på både selve træningen i svømmehallen og de interne og
eksterne forhold, der påvirker mastersorganisationen, og hvorledes mastersorganisationen
omvendt selv kan påvirke disse.

Masters Clinic 2004 er et led i visionen "Norden som globalt Masters-Kraftcenter". Norden
som region har større potentiale end de enkelte nordiske lande i sig selv til at udvikle og ud-
brede "best practice" på såvel klub- som forbundsniveau.

Du kan læse mere om Masters Clinic 2004 på følgende link:
http://www.danskemasters.dk/calender/clinicFolder.pdf

 
Ad h) "Swimming past 50" Litteratur for masters, der vil succes
Masterssvømningens svar på elitetrænernes bibel "Swimming Fastest" ?? Bogen indeholder
en række kapitler som "Swimming as an Exercise for a Lifetime, Understanding Aging, The
Basis of Swim Training, Designing a TrainingProgram, Dry Land Training, The Prevention
of Swimming Injuries, Setting Realistic Goals for the Over-50 Swimmer, Technology and
Techniques og meget mere..

Bogen tager udgangspunkt i, at alle svømmere er forskellige og at masterssvømmere kan være
meget motiverede og veltrænede selv om svømmere over 50 ikke kan klare en træningsmængde
svarende til f.eks. en juniorholdssvømmer. Svømmere over 50, der træner 4 gange om ugen v
vil typisk svømme ca. 2000 meter pr. time og kræve en del mere restitution end yngre svømmere.
I bogen præsenteres læseren for sammenhængen mellem "drylandtræning", vandtræning,
udspænding efter vandtræning og restitution. Alle bogens udsagn understøttes af et væld af
eksempler på bl.a. programmer og autentiske historier fra hverdagen.

Bogen "Swimming Past 50" af Mel Goldstein & Dave Tanner kan bestilles her. Pris 16,95 US$
 

Ad i) Styrketræning forlænger Masters-karrieren på et højt niveau
Masterssvømmere kan bibeholde et højt konkurrenceniveau langt ind i 60-70 års alderen ved at
styrketræne ved siden af svømmentræningen. Det videnskabelige bevis herfor fremlagde PhD
Peter Reburn på ASCTA-konferencen for australske svømmeretrænere i 2004. Peter Reburns
oplæg til konferencen kan nu også læses i det seneste australske nyhedsbrev (side 8-9) fra Aussi
masters

Regelmæssig styrketræning kan til en hvis grænse modvirke den forringelse af muskelmassen
som for alvor tager fart i 60-70 års-alderen, og derved kan masterssvømmerens karriere på et
højt konkurrenceniveau forlænges betydeligt.
Peter Reburn lister i sit paper: "The Importance of Resistance Training for the Aging Competitive
Swimmer" en række principper op for hvordan man bør styrketræne, når man bliver ældre.
Er man ikke vant til at styrketræne, bør man lade sig vejlede af sin læge, da styrketræning kan
give stress i nogle situationer.

 
Ad j) Præ-masters med ved DOM-L 2005
Danish (Danske) Open Masters på langbane, der i 2005 afvikles i Brønderslev, får også del-
tagelse af de såkaldte præ-masterssvømmere (19-24 år). Præ-masterssvømmerne stiller dog
op i egne separate løb både individuelt og i holdkapper. Derved efterkommer mastersudvalget
under Dansk Svømmeunion et længe næret ønske fra en række klubber om at få disse svøm-
mere med ved mastersstævner og ikke mindst de sociale arrangementer, der ofte er 3. halvleg
ved mastersstævnerne. Hvis forsøget bliver en succes, vil mastersudvalget overveje om præ-
masters også skal deltage ved DOM-K og SRØ (åbne) Masters fra 2006

 
Ad k) Kalenderen
 
2004
15-17. oktober - Luxembourg Open Masters 2004 (LUX)
23-24. oktober - Finnish Long Course Open Masters Championship – Tampere (FIN)
29-31. oktober - ASA Masters Championships – Sheffield (GBR)
30-31. oktober - Masters Clinic 2004 – Nordisk træner og lederkursus/-konference -
Ringe / Fyn (DK)
06. november - Åbne Københavnske Masters - Kastrup (DK)
 
2005
15. januar – Boble Cup II – Kastrup (DK)
22. Januar - SRØ Masters (open) - Hvidovre (DK)
12-13. marts - DOM-K - Nykøbing Falster (DK)
19-20 marts - Finnish Open Championship 2005 - Åland (FIN)
08-10. april - Öppna Svenska Masters 2005 (SWE)
15-17. april - Åpent Norsk Masters 2005 - Pirbadet/Trondhjem (NO)
16-17. april - DOM-L – Brønderslev (DK)
22-23. april - Icelandic Masters Open Championship – Siglafjordur (ISL)
30. april - Boble Cup III – Damsøbadet / Frederiksberg (DK)
03-10. juni - Fællesnordisk træningslejr - LaSantaSport - Lanzarote (SPA)
22-31. juli - World Masters Games - Edmonton (CAN)
16-21. august - EM - Eriksdalsbadet/Stockholm (SWE)
01-02. oktober - Nordiske Masters – Norge (NO)
 
2006
August - VM - Stanford University / Californien (USA)
 
2009
World Masters Games - Sidney (Australia)
 
 
Venlig mastershilsen
Ken Andersen, redaktør
Info@mastersnews.dk / tlf +45 2078 1525
 
---------------------------------------------------------------------------
Sommerhusferie på Bornholm ??? - klik ind på http://hjem.get2net.dk/kean/ferie
Bouncy - Adventure, rapelling, firmaarrangementer og polterabends – www.bouncy.dk
KeAn Consult - Effektiv proces-, organisations- og kommunikationsmanagement
Kurser, foredrag og rådgivning, der skaber vækst i din svømmeklub Tlf. +45 2078 1525
---------------------------------------------------------------------------
Med mere end 1500 skandinaviske læsere er dette gratis nyhedsbrev en af de stærkeste informationskilder i Europa om masterssvømning. Vi følger udviklingen tæt i nordisk og
europæisk masterssvømning, og krydrer med historier fra hele verden. Nyhedsbrevet er
derfor næsten altid først med mastersnyheder fra nær og fjern. Tilmelding/afmelding af nyhedsbrevet via MastersNews : www.mastersnews.dk